CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA RELATIVA A LA QUOTA BOMBERS 2023.

 

L´Àrea de Medi Ambient de la Diputació Provincial de València ha aprovat la concesió directa d´una subvenció per la quota que els municipis menors de 20.000 habitants han d´abonar pels servicis del Consorci de Bombers en l´exercici 2.023.

Per al municipi de Llaurí l´ajuda és de 9.311,78 €.