CENTRE D’ATENCIÓ TEMPRANA CAVALL BERNAT

L’Ajuntament de Llauri, presta el servei d’estimulació primerenca destinat al tractament de xiquets entre 0 i 6 anys amb problemes de desenvolupament. L’objectiu és oferir serveis de suport, diagnòstic, tractament i seguiment als xiquets que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen el risc de patir-los, seguint un model biopsicosocial, potenciant la seua capacitat de desenvolupament i benestar. Possibilitant de forma més completa la seua integració en el mitjà familiar, escolar i social, així com la seua autonomia personal.

El centre de titularitat de l’Ajuntament està subvencionat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Més informació

Carta de serveis. pdf