Serveis i Activitats

– CENTRE D’ATENCIÓ TEMPRANA. c. Gloria Colubi s/n .Telef. 600506167

Tractament assistencial i/o preventiu de xiquets amb problemes de desenrotllament o risc de patir-los per causes d’origen prenatal, perinatal o postnatal.

– ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL. c.Gloria Colubi s/n. Telef. 633093361

Horari:  9:00 18:00. Es presta servici de escola matinera i servei de menjador.

– POLIESPORTIU MUNICIPAL. c.Cullera s/n.  RESERVA DE PISTES Telf. 620.116.505

Horari : 17:00 a 22:00 hores. Els diumenges s’obrirà si hi han lloguers.

*Els lloguers del diumenge es deuràn fer abans de les 22:00 hores del día anterior.

– BIBLIOTECA MUNICIPAL. Horari:  dilluns, dimarts i dijous de 17:30 a 20:00h

ACTIVITATS A L’EDIFICI MULTIUSOS:

PINTURA: Horari: divendres.

TAICHI. Horari: dijous.

– GIMNÀSTICA. Horari:  dimarts i dijous