Serveis i Activitats

– CENTRE D’ATENCIÓ TEMPRANA. c. Gloria Colubi s/n .Telef. 600506167

Tractament assistencial i/o preventiu de xiquets amb problemes de desenrotllament o risc de patir-los per causes d’origen prenatal, perinatal o postnatal.

– ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL. c.Gloria Colubi s/n. Telef. 633093361

Horari:  9:00 18:00. Es presta servici de escola matinera i servei de menjador.

– POLIESPORTIU MUNICIPAL. c.Cullera s/n.  RESERVA DE PISTES Telf. 620.116.505

Horari : 17:00 a 22:00 hores. Els diumenges s’obrirà si hi han lloguers.

*Els lloguers del diumenge es deuràn fer abans de les 22:00 hores del día anterior.

– BIBLIOTECA MUNICIPAL. Horari:  dilluns, dimarts i dijous de 17:30 a 20:00h

ACTIVITATS A L’EDIFICI MULTIUSOS:

DEFENSA PERSONAL: Horari: dimecres de 17:00 a 18:30h.

PINTURA: Horari: dilluns de 10:00 a 12:00h.

BALL: Horari: divendres de 18:00 a 19:00h.

TAICHI . Horari: dijous de 18:30 A 20:00h.

– GIMNÀSTICA. Horari:  dimarts i dijous de 10:00 a 11:00h.

IOGA: Horari: dimarts de 19:15 a 20:45h i dijous de 19:50 a 21:10h.