SUBVENCIÓ FONS SOCIAL EUROPEU

 

⇒ PROGRAMA AVALEM JOVES +

PROGRAMA EMPUJU 2021:                –  més informació .

 

⇒ PROGRAMA AVALEM EXPERIÈNCIA

PROGRAMA ECOVID 2021:                   – més informació .

 

–  Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

–  Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social):  http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html