Departaments

RECEPCIÓ:

Telf.   96 256 04 68

registre@llauri.org

PADRÓ HABITANTS.

Telf:   96 256 04 68

registre@llauri.org

URBANISME.

Telf.   96 256 04 68

urbanisme@llauri.org

PERSONAL.

Telf.   96 256 04 68

recaptacio@llauri.org

IMPOSTOS.

Telf.   96 256 04 68

recaptacio@llauri.org

COMPTABILITAT.

Telf.   96 256 04 68

comptabilitat@llauri.org

SECRETARIA-INTERVENCIÓ.

Telf.   96 256 04 68

secretaria@llauri.org

CEMENTERI i OPERARI CARRER

Telf. 665564378

POLICIA LOCAL

Telf. 665567647