ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE LLAURI SOBRE EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC.

L’Ajuntament de Llauri ha aprovat inicialment en sessió plenària de data 03/03/2022, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible-PMUS i el Document Inicial Estratègic-DIE del municipi, de conformitat amb el que es preveu en la convocatòria del Pla d’Inversions de les Entitats Locals 2020-2021 de la Diputació Provincial de València.

S’exposen al públic els mateixos per termini de trenta dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci en el BOP,   a l’efecte de la presentació de quantes, propostes, suggeriments, observacions, reclamacions, al·legacions s’estimaren necessàries sobre el seu contingut, amb la finalitat de garantir la participació ciutadana en la seua elaboració.

Publicació BOP:15-03-2022

Consulta el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible-PMUS

Consulta el Document Estratègic-DIE