PROGRAMA FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ. EMPUJU 2023

PROGRAMA EMPUJU 2023

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de  30 anys per entitats de la C. Valenciana.

NOMBRE DE CONTRACTES: 1

IMPORT SUBVENCIÓ: 21.134,00 euros.

DURACIÓ DEL CONTRACTE: Del 11-09-2023 fins al 10-09-2024.

TIPUS DE CONTRACTE: Contracte temporal vinculat a programes de polítiques actives de treball,  per a la millora d’ocupabilitat i inserció laboral.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar : 1 ordenança. Custodia d’edificis municipals. Serveis de reprografia bàsics. Atenció telefónica.

AJUDA COFINANCIADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU PLUS (FSE+). UNIÓ EUROPEA.

– Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea. http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

– Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social) http://www.mites.gob.es/uafse/