PLEC DE CLAUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS, QUE REGIRAN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PUBLIC DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL INCLOENT LA PISCINA

pdf-logoPLEC DE CLAUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS, QUE REGIRAN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PUBLIC DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL INCLOENT LA PISCINA.

 

pdf-logoPUBLICACIÓ BOP PLEC POLIESPORTIIU