CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ “LLAURÍ ET BECA 2023”

L’Ajuntament de Llaurí convoca  beques de formació, dins del programa “Llaurí et Beca 2023”.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de juny al 27 de juny de 2023.

Lloc de presentació: A través de la seua electrònica de l’Ajuntament de Llaurí (www.llauri.org)  o al registre d’entrada d’este Ajuntament, (C/ La Font, 2), en el model de sol·licitud que s’inclou a continuació.

Estudis que cal estar cursant:

– Estudis Universitaris: – Grau en Infermeria.

– Grau en Engenyeria Civil.

– Cicles formatius:          – Tècnic Superior en Gestió de Ventes i espais comercials.

Model de sol.licitud

Bases

Edicte