SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT

SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT CURS 2015-2016.

El govern local va acordar, parlant amb el director de l´escola i l´AMPA, donar una subvenció de 20 € per alumne d´infantil i primària per a la compra dels llibres de text. S´anava a subvencionar la quantitat de 1.600 € a l´AMPA (20 € x 80 alumnes), que es descomptarien del cost dels llibres a cada alumne.

Es signava un document de compromís on els que acceptaven el descompte dels 20 €, havien de tornar a la fi de curs, els llibres en bon estat per a la creació d´un banc de llibres i els cursos que vinents, progressivament, es tindrien els llibres subvencionats al 100%.

 

LA GENERALITAT VALENCIANA HA ANUNCIAT LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2015-2016 I ELS PROPERS CURSOS.

Es tracta d´una subvenció on a parts iguals, entre la Generalitat, la Diputació i els Ajuntaments es va a sufragar la totalitat del cost dels llibres a tots els xiquets i xiquetes de col.legis públics i concertats de la Comunitat Valenciana, de primària i secundària.

LA SUBVENCIÓ CONSISTEIX EN:

1.- ELS PARES PAGUEN ELS LLIBRES.

2.- PRESENTEN LA FACTURA EN L´AJUNTAMENT.

3.- ABANS DE NADAL ELS TORNEN LA MEITAT DEL COST DELS LLIBRES.

4.- AL MES DE JUNY ES TORNEN ELS LLIBRES EN BON ESTAT I REBEN L´ALTRA MEITAT DEL COST.

5.- ES CREA UN BANC DE LLIBRES PER ALS PROPERS CURSOS ON ELS LLIBRES VAN A SER GRATUÏTS.

És una subvenció per a tots els xiquets i xiquetes independentment de la renta dels seus pares.

EL GOVERN DE LLAURÍ HA DECIDIT QUE PER ALS ALUMNES D´INFANTIL, QUE NO ENTREN DINS DEL PLA DE LA GENERALITAT, ELS DONAREM LA SUBVENCIÓ DE 20 € PER XIQUET.

La quantitat que ha d´assignar l´Ajuntament de Llaurí per a fer front al 33% de la subvenció més els 20 € per cada alumne d´infantil, es farà possible amb una modificació pressupostària des de la partida de retribucions dels órgans de govern, on hi ha un estalvi del 25% del sou de l´alcaldessa Ana González