SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2023

L’Ajuntament de Llaurí ha sigut beneficiaria d’una subvenció destinada a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars i complementàries culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre tres i díhuit anys.

Entitat concedent: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

IMPORT: 3.862,04€