PUNT MÒBIL DE LABORA A LLAURÍ

El Bus Labora és un sistema itinerant que acosta els serveis d’orientació laboral a les localitats on no existeix un Espai Labora. Mitjançant aquesta oficina mòbil es poden realitzar tràmits i rebre assessorament sense necessitat de desplaçar-se a altra localitat.

El Bus Labora garantirà l’accés i la igualtat a l’ocupació, trencant les barreres territorials i tecnològiques del servei públic amb els municipis menys poblats.
Oferirà els mateixos serveis que la resta de Espais Labora per a facilitar l’accés a l’ocupació a les persones desocupades.

El bus estarà en Llaurí, el proper 28 de juliol de 10:00 a 18:00 h. al carrer Sueca.