PUBLICITAT FORMACIÓ AGENDA 2030

L´Ajuntament de Llaurí està treballant en el desenvolupament de l´Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el pla d´acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció de fortalir la pau universal i l´accés a la justicia.

Per al Consistori els ODS són irrenunciables i en terminis generals, es poden concretar en una serie de requisits inclosos a l´Agenda 2030 que deuen complir els països per a millorar la vida de les persones i obtindre un desenvolupament sostenible en eixe any. Una educació de qualitat, la mobilitat, el treball decent o el consum responsable són sols alguns d´ells.

Entre altres accions, el Consistori s´ ha adherit a l´assessorament sobre el pla d´acció desenvolupat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Esta acció, en la que ha rebut formació personal del Consistori, s´ha pogut realitzar donada l´adhesió de l´Ajuntament de Llaurí a la Red d´Entitats Locals per a l´Agenda 2030. Les sessions d´assessorament es venen desenvolupant des del passat mes de juliol i finalitaran aquest mes de setembre.

Desenvolupat pel Grup Considera, S.L., l´objectiu d´aquesta acció ha sigut recolzar una implementació transformadora de l´Agenda 2030 a nivell local i, amb això, ajudar a la implementació d´aquesta a l´Ajuntament de Llaurí.

L´assessorament s´ha realitzat en tres àmbits: estrategia de localització de l´Agenda 2030, alineació pressupostaria i definició i establiment d´indicadors de medició.