PROGRAMA GRATUÏTAT LLIBRES DE TEXT

REGIDORIA D´EDUCACIÓ – AJUNTAMENT DE LLAURÍ

 XARXA LLIBRES

PROGRAMA DE GRATUÏTAT DE LLIBRES DE TEXT

 

INFORMACIÓ A L’AJUNTAMENT

Del 23 al 30 novembre 2015

Presencialment o per telèfon 962560468

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

De l’1 al 14 desembre 2015

QUI POT OPTAR A LA SUBVENCIÓ?

Els alumnes de primària, secundària i formació professional bàsica de centres públics o privats concertats empadronats al municipi.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud. (Es podrà descarregar la sol·licitud des de la pàgina web xarxallibres.edu.gva.es o recollint-la en l’Ajuntament).

Factura i fotocòpia de la factura. Les factures han de contenir mínim les dades següents:

NIF / CIF del proveïdor, número de factura, data, adreça, relació nominal dels productes adquirits amb el preu). Si s’ha comprat a través de l’AMPA ha de contenir més les dades següents: dades de l’alumne i número de factura o factures i proveïdor en els quals estigui inclosos). -Mandamiento A tercers (facilitat per l’Ajuntament).

* El NIA de l’alumne i el codi del centre escolar hauran de sol·licitar al centre on estudien