PROGRAMA DE FOMENT D’OCUPACIÓ – EMPUJU 2021

PROGRAMA EMPUJU

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals , en  el marc del  Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
NOMBRE DE CONTRACTES: 2
IMPORT SUBVENCIÓ: 29.851,72 euros.
DURACIÓ DEL CONTRACTE: De l'1-12-2021 fins al 30-11-2022.
TIPUS DE CONTRACTE: Temporal d’interés social per obra o servici determinat.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar : 2 ordenances. Realitzar les tasques d'ordenança en edificis i instal.lacions municipals.

AJUDA COFINANCIADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU. UNIÓ EUROPEA.