PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA DE PEÓ D’OFICIS MÚLTIPLES I CEMENTERI, PERSONAL LABORAL FIX, EN EL MARC DEL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL.

02-12-2022. Bases i model d’instància. Edicte publicació BOP. pdf

13-12-2022. Publicació edicte convocatòria. Termini presentació sol.licituds del 14 al 27 de desembre 2022. pdf.

12-01-2023. Publicació llista admesos i data de realització d’entrevista. pdf

18-01-2023. Anunci resultat baremació mèrits i entrevista. pdf

09-02-2023. Anuncia relació aprovats. pdf