PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA D’ARQUITECTE I ARQUITECTE TÈCNIC, PERSONAL LABORAL FIX, EN EL MARC DEL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL.

02-12-2022. Bases i model d’instància. Edicte publicació BOP. pdf

13-12-2022. Publicació edicte convocatòria. Termini presentació sol.licituds del 14 al 27 de desembre 2022. pdf.

20-02-2023. Llista admesos i data baremació de mèrits i entrevista.pdf

13-03-2023. Anunci resultat procés selectiu. pdf.

30-03-2023. Anunci relació aprovats.pdf