PROCÈS DE SELECCIÓ FORMACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ D’OFICIS I ORDENANÇA.

Per decret d’Alcaldia 190/2020 de data 30/07/2020, s’han aprovat les bases i la convocatòria per al procés de selecció per a la formació d’una borsa de treball temporal per als següents llocs de treball:

-Peó d’oficis múltiples.

-Ordenança municipal.

El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 1 fins al 11 d’agost de 2020.

1.Consulta les bases pdf.

2.Instància. pdf