PROCÉS DE SELECCIÓ CONTRACTACIÓ FISIOTERAPEUTA PER AL CENTRE D’ATENCIÓ TEMPRANA CAVALL BERNAT DE LLAURÍ

Per decret d’alcaldia 2022-628, de data 27/07/2022, s’han aprovat les bases i convocatòria que han de regir el procediment de selecció per a la contractació temporal d’un/a fisioterapeuta per al centre d’atenció temprana Cavall Bernat.

El termini de presentació d’instàncies serà de 5 dias naturals: del 29 de juliol al 2 d’agosto de 2022.

1.Bases

2.Model de sol.licitud

3.Edicte

4. Edicte llista admesos i data entrevista.

5. Edicte resultat baremació mèrits i entrevista.