PROCÉS DE SELECCIÓ BORSA DE TREBALL PSICÒLEG/PSICÒLOGA PER AL GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL

Per decret d’alcaldia 2022-661, de data 1/08/2022, s’han aprovat les bases i convocatòria que han de regir el procediment de selecció per a la formació d’una borsa de treball de psicòleg/psicòloga per al gabinet psicopedagògic municipal.

El termini de presentació d’instàncies serà de 3 dias naturals: del 3 al 5 d’agost de 2022.

Bases

Model de sol.licitud

Edicte convocatòria