Portal Participació Ciutadana

1. QUESTIONARI SOBRE TRANSPARÈNCIA

L’Ajuntament de Llauri, amb l’objectiu de fomentar la transparència i  facilitar l’accés a la informació i documentació d’interès general, obri un procés de participació pública, amb l’objectiu de comptar amb l’opinió de la ciutadania sobre aquells aspectes que consideren més rellevants i susceptibles de millora.

Per a això, s’ha elaborat el qüestionari sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, a través del qual tots els ciutadans interessats poden dir la seua opinió.

Accés al qüestionari


 

2. ENQUESTA PER A LA CIUTADANIA: COM VOLDRIES QUE FÓRA EL POBLE EN DEU ANYS?

L’Ajuntament de Llaurí està portant a terme la revisió de la seua estratègia per aconseguir un desenvolupament més sostenible.L’estratègia o PACES inclourà accions als diferents sectors econòmics del poble, a més del sector públic municipal. Per això la teua opinió és important.Volem saber que opines sobre com t’agradaria que fóra el poble d’ací 5-10 anys des del punt de vista del medi ambient i de l’economia local.Aquesta enquesta  ajudarà a l’Ajuntament a definir el camí  que ha de seguir el poble per ser més sostenible davant el canvi climàtic.Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

                                                                                                                                                                                                       Accés a l’enquesta: https://goo.gl/forms/fz6FQrl5hNxYI9i53

L’Ajuntament de Llaurí, està portant a terme la revisió de la seua estratègia per reduir l’impacte del canvi climàtic i contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat a través del foment de l’estalvi d’energia i de les fonts d’energia renovable.

El principal objectiu del Pacte de les Alcaldies és promoure l’aplicació en l’àmbit local de polítiques de creixement responsables amb el medi ambient que s’orienten a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle com a element clau per a mitigar les causes que estan provocant el canvi climàtic i l’escalfament global.

Per a poder obtenir reduccions d’estes emissions, els governs locals deuen adoptar polítiques actives que fomenten l’ús i gestió racional de l’energia en els edificis i instalacions municipals, la promoció de les energies renovables, la conscienciació ciutadana i la planificació del creixement local sota criteris de sostenibilitat.

En eixe sentit, l’ajuntament de Llaurí es va adherir al Pacte en l’any 2011, mitjantçant acord plenari de data 11/03/2011,  amb la intenció de contribuir en aquesta lluita per deixar a les pròximes generacions un món millor.  i, per això, va redactar la seua estratègia o pla d’acció (PACES) a l’any 2012. Posteriorment, l’1 de setembre de 2016 l’ajuntament va predre la decissió de revisar el PACES per adaptar-se als nous objectius de reducció d’emissions de CO2 adoptats per la UE.

Revisió del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia (PACES)

Els treballs d’adaptació del PACES als compromisos de 2030 consistiran en:
1. Realitzar un inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle .
2. Preparar l’avaluació de riscos i vulnerabilitats davant el Canvi Climàtic (ERVCC);
3. Dissenyar una nova estratègia o pla d’acció per reduir les emissins de CO2 en un 40% per al 2030.

 


3. ENQUESTA CIUTADANA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) A LLAURI.

Des del Consorci de la Ribera i l’Ajuntament de Llaurí continuem treballant per a millorar la mobilitat de les persones. Per això ens agradaria que participes en l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi, emplenant la següent enquesta anònima i oberta a tota la ciutadania. Moltes gràcies per ajudar-nos i contribuir en el disseny d’un model de mobilitat més sostenible per al municipi.

  Accés a l’enquesta: https://forms.gle/ohTqLLsWMak1cvre9

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


Obrim també una Bústia de Suggeriments a la ciutadania: