PLA CORRESPONSABLES 2023

PER RESOLUCIÓ DE 10 DE JULIOL 2023, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE «BORSES D’ATENCIÓ PROFESSIONAL PER A FAMÍLIES AMB FILLES I FILLS DE FINS A 16 ANYS».

L’AJUNTAMENT DE LLAURÍ HA REBUT 8.500 € PER A REALITZAR ACTIVITATS DIRIGIDES ALS MÉS MENUTS I S’HAN REALITZAT O VAN A REALITAR‐SE FINS AL MES DE DESEMBRE:

 

-CAMPUS MULTIACTIVITATS PASQUA.

-ESCOLA MATINERA.

-ESCOLA D’ESTIU MULTIACTIVITATS.