La Conselleria de Vertebració del Territori es reuneix amb l’Ajuntament de Llaurí per a tractar temes d’urbanisme.

El director general d’ Ordenació del Territori , Urbanisme i Paisatge , José Luís Ferrando , i l’alcaldessa de Llaurí , Ana María González , han mantingut una reunió per abordar temes d’ordenació del territori del municipi.