INFORMACIÓ PÚBLICA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

El Plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa el día 7 de novembre de 2022, va aprovar la  modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Baixa d´acord a la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana així com la qualificació i reconeixement del caràcter d’àmbit comarcal.

El que es fa públic, pel termini   d’un mes,    per  què els interessats puguen consultar l’expedient i formular les al·legacions que estimen pertinents  al Registre General/Seu Electrònica de la Mancomunitat.

Consultar Estatuts. pdf.