Informació facturació proveedors

INFORMACIÓ PER ALS PROVEÏDORS DE L’AJUNTAMENT DE LLAURÍ SOBRE LA FACTURACIÓ PER SERVEIS PRESTATA A L’ENTITAT 

El portal per a la presentació de factures electròniques es troba en el següent enllaç : https://face.gob.es/es . Per a la presentació de factures electròniques a través de la plataforma FACE cal indicar les següents unitats de directori :

OFICINA COMPTABLE ORGAN GESTOR UNITAT TRAMITADORA
L01461555-AJUNTAMENT DE LLAURI L01461555 SECRETARIA-INTERVENCIO L01461555-SECRETARIA-INTERVENCIÓ