IMPULSEM TURISME 2023

Per part del Centre de Turisme de la Diputació Provincial de València s´ha concedit als municipis beneficiaris una subvenció, de les destinades a municipis de menys de 30.000 habitants, per a inversió en infraestructures i equipaments de recursos turístics. Subvenció “Impulsem Turisme 2.023”. Línia 1.3.

Les bases de la subvenció inclouen una línia específica per a la inversió en infraestructures i equipaments de recursos turístics, amb la finalidad de posar en valor els recursos turístics de caràcter natural, paisagístic, històric-artístic i mediambientals, en el marc de la qual s´ha concedit aquesta subvenció.

L´import destinat a Llaurí ascendix a 5.960,22 €, amb els que s´executarà la instal.lació de senyalització turística posicional a determinats senders i enclaus naturals del municipi.

Aquestes actuacions consistixen concretament en:

  • Adquisició i instal.lació de dues senyals d´inici de ruta.
  • Adquisició i instal.lació de huit senyals direccionals.
  • Adquisició i instal.lació de sis balises.