III CONCURS NADALENC DE DECORACIÓ DE BALCONS, FAÇANES I FINESTRES A LLAURÍ 2022

Per Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases i convocatòria del III Concurs Nadalenc de decoració de balcons, façanes i finestres del municipi de Llaurí.
Les persones que desitgen participar, a nivell personal o empresarial, hauran de presentar la instància al registre d’entrada de l’ajuntament, del dia 9 al 16 de desembre de 2022.

Consulta les bases pdf