FASE II .PLA RESISTIR. PLA D’AJUDES PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES AMB MÀXIM 10 TREBALLADORS

Objecte:

L’ objecte de la present convocatòria és cometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l’Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell.

Destinataris:

Dirigit a persones o entitats que complisquen els següents requisits:

– Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

– Que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi.

– Que figuren en el llistat d’exempts del (IAE) d’aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents  sempre que figuren d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors.

– Que es troben en funcionament en data 31-01-2021.

 

Termini de presentació:

– Del 10 al 21 de maig de 2021.

__________________________

-Aprobació de Bases i model de sol.licitud. pdf