PROGRAMA DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ – EMPUJU 2022

PROGRAMA EMPUJU 2022

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals , en el marc del  Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

NOMBRE DE CONTRACTES: 1

IMPORT SUBVENCIÓ: 19.130,34 euros.

DURACIÓ DEL CONTRACTE: Del 19-09-2022 fins al 18-09-2023.

TIPUS DE CONTRACTE: Temporal per a la millora d’ocupabilitat i inserció laboral.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar : 1 ordenança. Custodia d’edificis municipals. Serveis de reprografia bàsics. Atenció telefónica.

AJUDA COFINANCIADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU. UNIÓ EUROPEA.

– Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea. http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

– Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social) http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html