EDICTE DE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES

L’ Ajuntament de Llaurí pretén aprovar la modificació de  l’ordenança reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives.

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans, es procedeix a realitzar una consulta pública prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal per un període de 20 dies, següents a la publicació del present edicte a la web municipal.

Consulta l’edicte en aquest enllaç. pdf