EDICTE DE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CAVALL BERNAT.

L’Ajuntament de Llaurí pretén aprovar el reglament de règim interior per a establir l’organització i funcionament de l’escola infantil municipal “Cavall Bernat”.

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans, es procedeix a realitzar una consulta pública prèvia a l’elaboració del citat reglament per un període de 20 dies, següents a la publicació del present edicte a la web municipal.

Consulta l’edicte complet en aquest enllaç. pdf