EDICTE DE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANZA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE L’ ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

L’ Ajuntament de Llaurí té la necessitat d’aprovar la modificació de  l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servici de l’Escola Infantil Municipal de Llaurí.

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans, es procedeix a realitzar una consulta pública prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal per un període de 20 dies, següents a la publicació del present edicte a la web municipal.

Consulta l’edicte en aquest enllaç. pdf