EDICTE DE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A l’ESCOLARITZACIÓ, ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR

L’ Ajuntament de Llaurí té la necessitat d’aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de concessió de subvencions per a l’escolarització, adquisició de llibres de text i transport escolar.
Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans, es procedeix a realitzar una consulta pública prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal per un període de 20 dies, següents a la publicació del present edicte a la web municipal.
Consulta l’edicte en aquest enllaç. pdf