EDICTE DE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Consulta l’edicte en aquest enllaç pdf