COVID-19 COMUNICAT OFICIAL, 24 DE MARÇ DE 2020

Davant el decret d´estat d´alarma provocada pel COVID-19 i atesa
la voluntat del GOVERN LOCAL de contribuir a pal.liar la situació dels
ciutadans en tot allò que estiga dins de les competències municipals,

S´ACORDA ADOPTAR LES MESURES SEGÜENTS:
1. DEIXAR SENSE EFECTE EL CALENDARI FISCAL de 2.020 RELATIU al
període de pagament de l´IBI URBANA, GUALS I FEM PER A
L´EXERCICI que començava el 15 d´abril.
2. Establir el NOU CALENDARI DE PAGAMENT de L´IBI URBANA, GUALS I
FEM per a l´exercici 2.020:
Del 15/05/2020 fins al 31/07/2020.
Domiciliats 06/07/2020.
3. AJORNAR mentre dure l´estat d´alarma EL PAGAMENT DE LES
MENSUALITATS DELS PLANS DE PAGAMENT I FRACCIONAMENTS.
4. DESCOMPTAR de la TAXA D´OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
corresponent a les TERRASSES D´HOSTELERIA ELS DIES DE
TANCAMENT dels establiments, mentre estiga en vigor aquesta
mesura.
5. SUSPENDRE TEMPORALMENT EL CANVI D´ESTACIONAMENT MENSUAL
DE VEHICLES. El dia 1 d´abril, els vehicles continuaran estacionats
a la mateixa part que en març, fins a nova ordre.
6. DEIXAR ELS CONTENIDORS DE FEM OBERTS. Quan es deposite el
fem, s´haurà de deixar el contenidor obert, per a evitar tocar-lo,
com a mesura per a evitar el contagi.
Per a qualsevol aclariment, poden cridar al telèfon de l´Ajuntament de
Llaurí: 96 256 04 68.
Gràcies per la seua col.laboració. Ho aconseguirem!!