COVID-19 COMUNICAT OFICIAL 13 DE MARÇ

SITUACIÓ ACTUAL EN EL MUNICIPI DE LLAURÍ EN RELACIÓ AL COVID-19:
Es constata a les 18 hores que NO EXISTIX cap cas de coronavirus Covid-
19 confirmat al municipi de Llaurí.
En cas de tindre símptomes i pensar que estem infectats, s´ha de seguir
el següent PROTOCOL:
 Telefonar al número d´emergència: 900 300 555.
 No assistir a urgències o centres hospitalaris.
 És molt important no col·lapsar hospitals ni centres de salut.
Davant l’extensió de la malaltia Covid-19 i la seua facilitat de
contagi, les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i del
Ministeri de Sanitat aconsellen evitar qualsevol esdeveniment massiu, i
fan necessari que s’implanten mesures excepcionals en esdeveniments
en què es produïsca afluència important de persones per haver-hi un
major risc d’exposició i transmissió del virus. Per tot això,

EL GOVERN LOCAL, ACORDA ADOPTAR LES MESURES SEGÜENTS:
1. EL TANCAMENT A PARTIR DE LES 00H DE HUI DE:
▪ ESPECTACLES
▪ BARS I RESTAURANTS
▪ ESDEVENIMENTS CULTURALS I D’OCI
▪ CENTRES ESPORTIUS
En compliment de la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública.
2. ES SUSPÉN TOTA L’ACTIVITAT ESCOLAR, en el ceip Sant Blai i en
l´escoleta infantil municipal Cavall Bernat.
3. ES SUSPENEN LES CLASSES DE MÚSICA I CATEQUESIS.
4. ES SUSPÉN TOTA L´ATENCIÓ ALS USUARIS del centre d´atenció
primerenca. En compliment de la Resolució de la Conselleria
d´Educació.

5. ES SUSPENEN TOTES LES ACTIVITATS DEL CENTRE CULTURAL
MULTIUSOS i POLIESPORTIU MUNICIPAL, que romandran tancats fins
a nova ordre.
6. CONTINUAR amb les mesures d’ATENCIÓ AL PÚBLIC encaminades
a la prevenció del contagi entre el personal treballador i la
ciutadania. Evitar al màxim les visites a les dependències
municipals i es recomana a la ciutadania que efectue les
gestions via telefònica o a través de la seu electrònica sempre
que resulten possibles. Telèfon: 96 256 04 68.
7. Es RECOMANA ESTAR EN CASA I NO EIXIR SI NO ÉS ESTRICTAMENT
NECESSARI.