COVID-19 COMUNICAT OFICIAL, 12 DE MARÇ DE 2020

Davant l’extensió de la malaltia Covid-19 i la seua facilitat de
contagi, les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i del
Ministeri de Sanitat aconsellen evitar qualsevol esdeveniment massiu, i
fan necessari que s’implanten mesures excepcionals en esdeveniments
en què es produïsca afluència important de persones per haver-hi un
major risc d’exposició i transmissió del virus. Per tot això,

EL GOVERN LOCAL, ACORDA ADOPTAR LES MESURES SEGÜENTS:

1. Ajornar la celebració d’actes de la FALLA LLAURÍ (tant a la via
pública com al casal) en compliment del Decret 4/2020, de 10 de
març, del president de la Generalitat, pel qual se suspén i s’ajorna
la celebració de les festes de les Falles en la Comunitat
Valenciana.
2. Suspendre tota activitat en la LLAR DELS JUBILATS DE LLAURÍ, que
romandrà tancat fins a nova comunicació, en compliment de la
Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.
3. Ajornar el programa de salut LLAURÍ CAMINA, seguint directrius del
Departament de Salut de la Ribera.
4. Implementar mesures d’ATENCIÓ AL PÚBLIC encaminades a la
prevenció del contagi entre el personal treballador i la ciutadania.
Evitar al màxim les visites a les dependències municipals i es
recomana a la ciutadania que efectue les gestions via telefònica
o a través de la seu electrònica sempre que resulten possibles.

5. Informar en relació a L’ACTIVITAT ESCOLAR, que fins ara la
Conselleria d’Educació NO ha modificat el calendari escolar, per
la qual cosa els dies NO lectius previstos amb motiu de les Festes
Falleres /2020 es mantenen tal i conformement estaven previstos i
s´informarà sobre qualsevol canvi que comunique la Conselleria
d´Educació.
6. Fer una crida a la SERENITAT I RESPONSABILITAT de tots per
previndre l’expansió del COVID-19.

 

SITUACIÓ ACTUAL EN EL MUNICIPI DE LLAURÍ EN RELACIÓ AL COVID-19:
Es constata a les 18 hores que NO EXISTIX cap cas de coronavirus Covid-
19 confirmat al municipi de Llaurí.
En cas de tindre símptomes i pensar que estem infectats, s´ha de seguir
el següent PROTOCOL:
 Telefonar al número d´emergència: 900 300 555.
 No assistir a urgències o centres hospitalaris.
 És molt important no col·lapsar hospitals ni centres de salut.