PROCÉS DE SELECCIÓ FUNCIONARI/A INTERI/NA AUXILIAR ADMINISTRATIU.

L’Ajuntament de Llauri convoca un lloc de treball per a funcionari interí d’auxiliar administrtiu.

Termini de presentació d’instàncies: 15 dies a partir de l’endemà de la publicació de la convocatoria en el BOP.

07-09-2020. Anunci llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data realització primer exercici. pdf.

23-07-2020. Anunci llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. pdf

03-07-2020. Rectificació d’error en les bases de selecció. pdf.

23-06-2020. Publicació convocatoria: 23 de juny de 2020. Consulta pdf.

23-06-2020. Bases de selecció i model de sol.licitud. pdf