PROCÉS DE SELECCIÓ FUNCIONARI/A INTERI/NA AUXILIAR ADMINISTRATIU.

L’Ajuntament de Llauri convoca un lloc de treball per a funcionari interí d’auxiliar administrtiu.

Termini de presentació d’instàncies: 15 dies a partir de l’endemà de la publicació de la convocatoria en el BOP.

27-11-2020. Anunci nomenament aux. adm. i formació de bolsa de treball. pdf

10-11-2020. Anunci resultat acta final. pdf

3-11-2020. Anunci resultat concurs de mèrits.pdf.

27-10-2020. Anunci resultat entrevista .pdf.

21-10-2020. Anunci resultat tercer exercici .pdf.

14-10-2020. Anunci resultat segon exercici i data realització del tercer exercici.pdf.

29-09-2020. Anunci rectificació de les calificacions del primer exercici i canvi de la data de realització del segon . pdf.

25-09-2020. Plantilla rectificada solucions primer exercici. pdf.

25-09-2020. Anunci resultat primer exercici i data realització segon exercici. pdf.

07-09-2020. Anunci llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data realització primer exercici. pdf.

23-07-2020. Anunci llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. pdf

03-07-2020. Rectificació d’error en les bases de selecció. pdf.

23-06-2020. Publicació convocatoria: 23 de juny de 2020. Consulta pdf.

23-06-2020. Bases de selecció i model de sol.licitud. pdf.