CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ AJUDES PER A L’ESCOLARTIZACIÓ, ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR CURS 2022-23.

Per decret d’Alcaldia 2022/909 de 21-11-22   s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de les ajudes per a l’escolarització, adquisició de llibres de text i transport escolar, de l’ alumnat matriculat en els centres educatius públics d’ Educació Infantil i Primària de Llaurí.
El termini de presentació d’instàncies serà del dia  1  al 30 de desembre de 2022.

Edicte convocatòria.pdf.

Model d’instància. pdf.

Circular informativa escola infantil primer cicle (guarderia). pdf.

Circular informativa escola infantil segon cicle (col.legi). pdf.