CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ AJUDES PER A L’ESCOLARTIZACIÓ, ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR CURS 2021-22.

Per decret d’Alcaldia 445/2021 de 15-11-21  s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de les ajudes per a l’escolarització, adquisició de llibres de text i transport escolar, de l’ alumnat matriculat en els centres educatius públics d’ Educació Infantil i Primària de Llaurí,  regulades en l’ordenança aprovada per aquesta Corporació en sessió plenària de 2 de setembre de 2.021 i publicada al BOP núm. 220, de 15 de novembre de 2.021.
El termini de presentació d’instàncies serà des del dia  16 de novembre fins al 15 de desembre de 2021.

Edicte convocatòria.pdf.

Ordenança i bases generals .pdf.

Model d’instància. pdf.

Circular informativa escola infantil primer cicle (guarderia). pdf.

Circular informativa escola infantil segon cicle (col.legi). pdf.