Centre d’Estimulació Temprana Cavall Bernat a Llauri.

L’Ajuntament de Llauri, presta el servici d’estimulació temprana destinat al tractament de xiquets entre 0 i 6 anys amb problemes de desenvolupament. L’objectiu és oferir serveis de suport , diagnòstic , tractament i seguiment als nens que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen el risc de patir-los, seguint un model biopsicosocial , potenciant la seva capacitat de desenvolupament i benestar . Possibilitant de forma més completa la seva integració en el medi familiar , escolar i social , així com la seva autonomia personal .

Captura5Captura6