CAMPANYA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES 2021.

L’Ajuntament de Llauri està realitzant actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció del clavegueram i edificis municipals.

Aquestes actuacions formen part de la campanya de salut pública 2021, subvencionada per la Diputació de València.