CAMPANYA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES 2018

L’Ajuntament de Llauri ha realitzat actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció dels claveguerams, zones públiques i edificis municipals.

Aquestes actuacions formen part de la campanya de salut pública 2018, subvencionada per la Diputació de València.