BASES QUE REGULEN EL PROGRAMA D’AJUDES AL LLOGUER DE VIVENDA I ES CONVOQUEN LES AJUDES PER A L’EXERCICI 2016

ORDE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases que regulen el Programa d’ajudes al lloguer de vivenda i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2016. [2016/3715] (DOCV núm. 7790, de 25.05.2016

veure text

Extracte de l’Orde 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases que regulen el Programa d’ajudes al lloguer de vivenda i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2016. [2016/3727] (DOCV núm. 7790, de 25.05.2016

veure text