BANS PER WHATSAPP

L’Ajuntament de Llaurí utilitza l’aplicació “WhatsApp Messenger” per a difondre, de forma rápida la informació d’interés del municipi.

Mitjançant aquesta aplicació, l’Ajuntament diforndrà entre els usuaris que així ho sol.liciten informació de les activitatas culturals, juvenils, bans, etc.

Per poder adherir-se a aquest mitjà de comunicació, cal presentar a l’Ajuntament les dades de l’usuari que vol donar-se d’alta i el numero de telèfon.