BASES REGULADORES DEL PROGRAMA DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA I CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’EXERCICI 2016

ORDE 5/2016, de 19 de maig, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2016. [2016/3713] (DOCV núm. 7790, de 25.05.2016

veure text

Extracte de l’Orde 5/2016, de 19 de maig, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases que regulen el Programa de Foment de la Rehabilitació Edificatòria i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2016. [2016/3725] (DOCV núm. 7790, de 25.05.2016)

veure text