APERTURA TERMINI PER A L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU.

Edicte de l’Ajuntament de Llaurí sobre elecció de Jutge de Pau.

En data 30/7/2019 ha sigut publicat edicte de l’Ajuntament de Llaurí , per a l’elecció del Jutjat de Pau.

El termini per a presentar les sol.licituds a l’Ajuntament es de 20 dies hàbils, comptats des del dia 31 de juliol de 2019.

Per accedir al text de la publicació: http://llauri.org/wp-content/uploads/2019/07/Captura3.jpg

INSTÀNCIA