ACTIVITATS DE PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL I FESTES POPULARS (SARC ALS POBLES) 2023. PATROCINADES I SUBVENCIONADES PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA – SARC

L’Ajuntament de Llaurí  ha realitzat i va a realitzar, durant l’any 2023, les activitats detallades a continuació i han estat patrocinades i subvencionades per la Diputació de València dins el seu programa SARC – Servei d’assistència i recursos culturals, área de cultura.