CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A L’ESCOLARITZACIÓ, ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR.

Per decret d’Alcaldia  s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de les ajudes per a l’escolarització, adquisició de llibres de text i transport escolar regulades en l’ordenança
aprovada per aquesta Corporació en sessió plenària de 2 de juliol de 2.020 i publicada en el BOP núm. 195, de 8 d’octubre de 2.020.
El termini de presentació d’instàncies serà des del dia  12 de novembre fins al 10 de desembre de 2020.

Edicte convocatòria.pdf.

Ordenança i bases generals pdf.

Model d’instància. pdf.

Circular informativa escola infantil primer cicle (guarderia). pdf

Circular informativa escola infantil segon cicle (col.legi). pdf