SUBVENCIÓ REACCIONA 2023 DIPUTACIÓ DE VALENCIA

L’Ajuntament de Llaurí ha resultat beneficiari de dos línies de la subvenció Reacciona 2023 de l’Excma Diputació Provincial de València, amb les quanties que a continuació es detallen:

1.- REACCIONA GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. MODALITAT B. Concedida per Decret de la Presidència de la Diputació de data 7/12/2.023. Expt. 213/23/MAM del servei de Medi Ambient.

B.1. Treballs de prevenció d´incendis forestals:

   B.1.1. Reparació de vies forestals.  Actuació subvencionada: “Reparació i millora del tram alt del Camí de Sansofí”.

 

B.2. Inversions de prevenció d´incendis forestals:

   B.2.2. Creació de punts de reserva d´aigua per a l´extinció d´incendis forestals. Actuació subvencionada: “Creació de punt de reserva d´aigua per a l´extinció d´incendis forestals  en  polígon 1 parcel.la 102 de Llaurí”.

 

2.- REACCIONA MILLORA DEL CICLE INTEGRAL DE L´AIGUA EN 2.023. Concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació de València de data 19/12/2.023. Expt. 517/23/MAM del servei de Medi Ambient.

Actuació subvencionada: “Renovació de la red d’abastiment d’aigua potable en C/ La Font”